Περιγραφή

FR-19038 ΜΟΛΥΒΟΘΗΚΗ ΠΑΝΙΝΗ “SISI”

PENCIL BAGS: 19×1.5x9EK.

BARCODE: 4031172190387

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%AC%CE%B2%CE%B5%CF%84_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%91%CF%85%CF%83%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82