Περιγραφή

FR-19036 ΜΟΛΥΒΟΘΗΚΗ ΠΑΝΙΝΗ “MONET”

PENCIL BAGS: 19×1.5x9EK.

BARCODE: 4031172190363

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BB%CF%89%CE%BD%CF%84_%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%AD