Περιγραφή

FR-19031 ΜΟΛΥΒΟΘΗΚΗ ΠΑΝΙΝΗ “BEETHOVEN”

PENCIL BAGS: 19×1.5x9EK.

BARCODE: 4031172190318

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B2%CE%B9%CF%87_%CE%B2%CE%B1%CE%BD_%CE%9C%CF%80%CE%B5%CF%84%CF%8C%CE%B2%CE%B5%CE%BD