Περιγραφή

FR-19026 ΜΟΛΥΒΟΘΗΚΗ ΠΑΝΙΝΗ “ΜΟΖΑΡΤ”

PENCIL BAGS: 19×1.5x9EK.

BARCODE: 4031172190264

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%8C%CE%BB%CF%86%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B3%CE%BA_%CE%91%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AD%CE%BF%CF%85%CF%82_%CE%9C%CF%8C%CF%84%CF%83%CE%B1%CF%81%CF%84