Περιγραφή

GE-21804223 ΓΟΝΔΟΛΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΑΥΡH 39Χ12Χ13ΕΚ.